Inschrijfformulier

Ondergetekende wenst toe te treden als lid van Kanovereniging Phoenix. Hij/zij verklaart de zwemkunst machtig te zijn en zich te zullen houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Kano's, peddels, spatzeilen, enz liggen voor eigen risico in de kanoloods. Deelname aan verenigingsactiviteiten is voor eigen risico. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de secretaris en vòòr de maand december.

Lidmaatschap

De kosten per jaar van het lidmaatschap en de stalling van kano’s zijn:

        € 97,50 per verenigingsjaar voor een volwassene,

        € 81,50 voor een tweede volwassen gezinslid,

        € 75,00 voor jeugd jonger dan 18 jaar (peildatum 1 januari van elk jaar),

        € 20,50 kanostalling voor een kano smaller dan 65cm,

        € 27,50 kanostalling voor een kano breder dan 65cm en Canadese kano’s.

Gaat het lidmaatschap in na 1 juli dan geldt voor het eerste jaar een contributie van respectievelijk € 48,75,  € 40,75, € 37,50.